Cena orné půdy

Známe pravou cenu vaší půdy

Mnohaleté zkušenosti

 • v oblasti oceňování zemědělské půdy
 • realit se zemědělskými pozemky
 • výkupu půdy
 • zprostředkování obchodu se zemědělskou půdou

Skutečná prodejní cena Vašich pozemků se odvíjí od potenciálu kupujících v oblasti, bonity půdy, poptávky po půdě v dané lokalitě, ale také její nabídky, klimatického podnebí v katastrálním území, sucho, teplo, vlhko, chlad, sklon pozemku, jeho expozice, skeletovitost a v neposlední řadě hloubka půdy.

Všechny tyto indikátory nám pomohly sestavit velmi přesné ocenění zemědělských pozemků na celém území České Republiky.

Tuto sumu můžete vzít jako výchozí při Vašem vyjednávání o prodeji půdy, nezapomeňte však, že jsou další faktory, které na tuto cenu mohou mít další zásadní vliv. 

Jsou jimi například

 • velikost pozemku
 • přístupové cesty
 • znehodnocení (nálety, eroze, špatné hospodaření, skládka)
 • tvar
 • pozemek není ornou půdou, ale trvalým travním porostem
 • pozemek není zemědělsky obhospodařován
 • podílové vlastnictví na pozemcích, menšinovost podílu
 • nevýhodná dlouholetá pachtovní smlouva

Garantujeme, že cena, kterou vám pomocí našeho přehledu cen pozemků v ČR vypočítáme JE SKUTEČNOU TRŽNÍ CENOU, kterou Vám zemědělci, farmáři a drobní rolníci budou ochotni zaplatit.