Cena orné půdy

Známe cenu půdy

Mnohaleté zkušenosti v oblasti:

 • oceňování zemědělské půdy
 • zemědělských realit
 • zprostředkování prodeje zemědělské půdy

Skutečná prodejní cena Vašich pozemků se odvíjí od potenciálu kupujících v oblasti, bonity půdy, poptávky po půdě v dané lokalitě, ale také její nabídky, klimatického podnebí v katastrálním území, sucho, teplo, vlhko, chlad, sklon pozemku, jeho expozice, skeletovitost a v neposlední řadě hloubka půdy.

Všechny tyto indikátory nám pomohly sestavit velmi přesné ocenění zemědělských pozemků na celém území České Republiky.

Existují však další faktory, které na cenu zemědělských pozemků mají zásadní vliv.

Jsou jimi například:

 • velikost pozemku
 • přístupové cesty
 • znehodnocení (nálety, eroze, špatné hospodaření, skládka)
 • tvar
 • pozemek není ornou půdou, ale trvalým travním porostem
 • pozemek není zemědělsky obhospodařován
 • podílové vlastnictví na pozemcích, menšinovost podílu
 • nevýhodná dlouholetá pachtovní smlouva